In samenwerking met een aanbieder van specialistische ouderenzorg in het noorden van het land heeft TimesLab een 24/7 marktverkenning uitgevoerd. In deze verkenning is op wijkniveau een inventarisatie uitgevoerd naar de kansen om in te spelen op de behoefte aan 24/7 zorg in de wijk. TimesLab heeft een marktverkenning uitgevoerd en een advies opgesteld. Hierbij hebben we rekening gehouden met de zorgvraag-ontwikkeling, het concurrentieprofiel en het huidige eigen marktaandeel in de wijken van het werkgebied.

Op basis van dit inzicht kan de aanbieder keuzes maken op welke wijken te focussen in de organisatie van 24/7 zorg. Een belangrijk inzicht. Wilt u meer weten over deze 24/7 marktverkenning, neem dan contact op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TimesLab begeleidt een veranderproject in de gehandicaptenzorg waarbij de organisatie (in 1 jaar tijd) opnieuw en "op maat" vorm geeft aan het werken met zelfstandige teams. Het project besteedt niet alleen aandacht aan de zelfstandigheid van begeleiders op de verschillende woongroepen en dagbesteding, maar juist ook aan de wijze waarop zelfstandige teams optimaal ondersteund en gefaciliteerd kunnen worden. Er ligt een noodzaak om de bureaucratie te verminderen en de omvang in regels en protocollen terug te brengen. Het project duurt een jaar. Het resultaat betekent dat de hele organisatie kennis heeft gemaakt met zelfstandig werken, regelruimte (taken en verantwoordelijkheden) van een zelfstandig team is verhelderd, een deel van de organisatie met zelfstandige teams werkt, en er een toekomstplan ligt waarin is beschreven hoe de organisatie met zelfstandige teams eruit ziet en wat dit vraagt van de verschillende organisatieonderdelen (in aard en omvang) en besturingsfilosofie.

Voor meer informatie neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Handreiking bruikbaar voor gemeenten/zorgverleners en clienten/verwanten

In het najaar van 2013 heeft Timeslab Onderzoek & Innovatie in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) onderzoek gedaan naar dagbestedingsvormen en de vraag hoe – in dialoog – kan worden bepaald door de cliënt/verwant en zorgverlener welke dagbesteding/ groepsbegeleiding in een specifiek geval passend is. 

De onderzoeksrapportage van Timeslab Onderzoek & Innovatie en het ontwikkelde kader is door het CVZ verwerkt in een advies dat is aangeboden aan de staatssecretaris van VWS. Het afwegingskader is door de Wetenschappelijke Adviesraad als positief beoordeeld. 
 
U kunt het CVZ advies en de onderzoeksrapportage van TimesLab (met inbegrip van het kader) downloaden. Voor vragen over passende dagbesteding of innovatie op het gebied van dagbesteding en vervoer neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vernieuwing dagbesteding Wmo / AWBZ) of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. (vervoer)
 

De vraag naar serviceappartementen is de afgelopen jaren flink teruggelopen. Dit komt mede doordat bewoners van serviceflats standaard voor bepaalde diensten betalen, ongeacht of ze er gebruik van maken. Bijvoorbeeld voor maaltijden, de nabijheid van een winkel of 24-uurs bewaking. Vaak willen (potentiële) bewoners alleen nog maar voor services betalen, als ze die ook echt nodig hebben.

De leegstand die ontstaat door de teruggelopen vraag heeft consequenties voor de huidige bewoners van de serviceflats: de leefbaarheid van het complex wordt minder en de appartementen worden minder goed verkoopbaar. Ook voor een gemeente betekent dit vroeg of laat een leefbaarheidsvraagstuk. Het is aantrekkelijker dat de complexen ‘in de markt blijven.’

En die kansen zijn er. Door vergrijzing stijgt de totale zorgbehoefte van ouderen maar die zorg moet en kan op een nieuwe manier worden geboden. De sleutel is: scheiden van wonen en zorg, in combinatie met 24-uurs beschikbaarheid van zorg die het liefst zo min mogelijk zichtbaar aanwezig is. En de serviceflats zijn de ideale plaats om dit principe in te voeren.

TimesLab Onderzoek & Innovatie voert begin 2014 samen met Platform 31 een verkennend onderzoek uit naar succesvolle transformatie strategieën van serviceflats. Wilt u meer weten over dit onderzoek dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onderzoek door TimesLab in opdracht van de RIBW Arnhem & Veluwe Vallei toont aan dat de inzet van zorgbemiddeling in Ede effectief is in complexe situaties en maatschappelijke uitgaven voorkomt. Het gaat om zorgbemiddeling bij de meest complexe hulpvragers in Ede. Dit zijn inwoners die kampen met psychische problemen en hierdoor steeds verder in de problemen raken. Problemen die spelen zijn: uithuiszetting, vervuiling, sociale overlast, schulden, vereenzaming, eventueel in combinatie met verslavingsproblematiek. Voor meer informatie neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.