Voor een zorgaanbieder in de GGZ die te maken heeft met de overheveling van de AWBZ naar de Wmo en de Zorgverzekeringswet ontwikkelen we een innovatief strategisch marketingplan. Het plan gaat in op de toekomstige positionering en samenwerking. Het doel is om hierover met cliënten, de eigen professionals en externe samenwerkingspartners in gesprek te gaan. Voor meer informatie neemt u contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat de de werkelijke waarde op de woningmarkt op datum van overlijden bepalend wordt voor het berekenen van de erfbelasting voor serviceflats. Dit besluit leidde tot landelijke aandacht voor serviceflats en het specifieke karakter van wonen in een serviceflat. TimesLab Onderzoek & Innovatie heeft sinds 2010 regelmatig onderzoek verricht in het veld van serviceflats en een landelijke database opgebouwd met actuele gegevens. Recentelijk organiseerde TimesLab met Platform31 een landelijke expertbijeenkomst over de toekomst voor serviceflats.

Onderzoeker Lennart Homan van TimesLab werd naar aanleiding van het besluit van het ministerie van Financien geinterviewd door het ANP. Dit interview is door diverse media gepubliceerd. Lees hierover meer op: nu.nl (externe link) of bijvoorbeeld in het Reformatorisch Dagblad dat als eerste publiceerde naar aanleiding van het ANP interview. Voor vragen over specifieke ontwikkelingen in het veld van serviceflats kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., researcher van TimesLab Onderzoek & Innovatie. 

 

pdfLC-20141001-NO01024006.pdf

TimesLab genereert inzicht in de groeimarkt van continu beschikbare en bereikbare zorg. We bieden inzicht in aantallen cliënten, type zorgbehoefte en geprognosticeerde omvang van de zorgbehoefte op wijkniveau de komende jaren. Deze vernieuwende analyse is het resultaat van een combinatie van wetenschappelijke studies, openbare data en kennis over de ontwikkeling van de (langdurige) zorg in Nederland, demografische ontwikkelingen, en principes uit bedrijfs-, bestuurs- en organisatiekunde.

In de analyse zijn de beleidsmaatregelen gericht op decentralisatie van taken naar de WMO en pakketverkleining in de AWBZ verwerkt. Ook maken de analyses inzichtelijk hoeveel ouderen nu en in de toekomst aanspraak zullen gaan maken op zorg en ondersteuning vanuit de WMO (verzorging, begeleiding en participatie) en de ZVW (thuisverpleging).

TimesLab stelt de marktanalyse 2015 gratis beschikbaar. Voor een uitgebreide detailrapportage op wijkniveau vragen we een beperkt vergoeding. Voor meer informatie over onze markt- en detailanalyses bezoekt u onze website: 247.timeslab.nl

Op donderdag 18 april jl. heeft TimesLab Onderzoek & Innovatie in nauwe samenwerking met Platform 31 een expertmeeting georganiseerd. Onderwerp van deze middag was: "Serviceflats. Vergane glorie of nieuwe kans?"

Een gevarieerd gezelschap, bestaande uit landelijke, regionale en lokale overheden, woningcorporaties, zorgaanbieders, bestuurders van serviceflats en andere experts, kreeg een interactief programma voorgeschoteld. Doel van de middag was om tezamen met de aanwezige partijen de problematiek waar veel serviceflats mee te maken hebben nader onder de loep te nemen en met innovatieve en vooruitstrevende oplossingen te komen. Dit heeft tot een aantal verrassende uitkomsten en oplossingsrichtingen geleid. Deze worden op dit moment gebundeld door TimesLab en Platform 31 en zullen de basis vormen voor vervolgstappen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in de uitkomsten van deze middag of in bredere zin meer willen weten over serviceflats, dan kunt u contact opnemen met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Onder de titel "Van wijkopgave naar gekanteld werken" presenteren de gemeente Enschede, Zorgorganisatie de Posten en TimesLab op 27 mei op het landelijk congres van Invoorzorg de praktijkcasus Enschede. Dit is een van de praktijksessies die op dit landelijke congres bezocht kan worden.

Met de praktijksessie wordt ingespeeld op de actualiteit van extramuralisatie en organisatie van 24/7 zorg dichtbij in de wijk. De zorg en ondersteuningsbehoefte in de wijken van de gemeente Enschede wordt door TimesLab in beeld gebracht en gepresenteerd aan de aanwezigen. De beleidsopgave wordt hiermee verhelderd en neergezet. Verantwoord langer thuis wonen is alleen mogelijk als er een goede organisatie en afstemming van wijkdiensten, Wmo-voorzieningen en professionele zorg op wijkniveau plaatsvindt. De gemeente Enschede en zorgorganisatie De Posten presenteren resultaten en succesfactoren uit recente kantelingsprojecten en actuele inzichten met betrekking tot hun eigen rol en transformatie en de veranderende rol voor de zorgprofessional. Opgave voor het congres kan via: www.invoorzorg.nl