TimesLab heeft eind 2012 een quickscan uitgevoerd naar de dagbestedingsvormen in Nederland. Met deze pdfQuickScan hebben wij de diversiteit in dagbesteding in Nederland in kaart gebracht. Het doel van TimesLab is om hiermee een overzicht te bieden van de verschillende vormen. Dit overzicht biedt een basis voor innovatieve partijen die nieuw of aangepast beleid willen maken. Dit kunnen gemeenten zijn, maar ook welzijns- en zorgorganisaties. Neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

TimesLab is in coproductie met de Universiteit Twente bezig met innovatie rondom "doelgroepenvervoer". Aanleiding is de overtuiging dat bij dit type vervoer doelmatigheidswinst is te behalen; zonder concessies te doen aan de (maatschappelijke) kwaliteit. We hebben een simulatiemodel ontwikkeld dat kan berekenen wat de effecten zijn van een andere organisatie van collectief vervoer voor bepaalde doelgroepen.

Hierbij maken we gebruik van de actuele wetenschappelijke kennis over optimalisatie van vervoersstromen. Een groot voordeel voor partijen betrokken bij doelgroepen vervoer is dat een paar mogelijke innovatieve organisatievormen op hun effecten kunnen worden doorgerekend.

Hiermee ligt er een basis voor een nieuw integraal planningsinstrument. TimesLab wil graag in contact komen met partijen die op genoemd terrein een innovatieve slag willen maken. Neem hiervoor contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor een gespecialiseerde aanbieder van ouderenzorg heeft TimesLab onderzoek gedaan naar de zorgvraagontwikkeling in het werkgebied. Deze aanbieder kenmerkt zich door een aanbod wat zich met name richt op complexe cliënten, die vanwege hun zorgvraag een beroep doen op de expertise van deze organisatie. In het kader van de ontwikkeling van het strategisch meerjarenbeleid is men op zoek naar onderbouwing van de meerjarige zorgvraagontwikkeling in de regio. Door TimesLab is zowel gekeken naar de ontwikkeling van de behoefte aan intramurale zorg, als naar de behoefte naar de zorgvraagontwikkeling in de wijk. Hierbij is ondermeer gekeken naar de ontwikkeling van behoefte aan complexe zorg thuis, waarbij minimaal sprake is van verpleging. Ook is inzichtelijk gemaakt hoe de behoefte en ontwikkeling van het beroep op de huisarts, de fysiotherapeut en de diëtist zich zal gaan ontwikkelen.

Separaat heeft TimesLab voor deze aanbieder een analyse uitgevoerd naar de ontwikkeling van de vraag naar geriatrische revalidatiezorg. Voor de meeste voorkomende typen van revalidatiezorg is inzichtelijk gemaakt hoeveel mensen er in het werkgebied van deze organisatie de komende jaren een beroep zullen gaan doen op geriatrische revalidatiezorg en is er een inschatting gegeven van de benodigde capaciteit binnen de muren van het verpleeghuis.

Drie organisaties in een G32 stad hebben de handen ineen geslagen om de opvang van-, hulp aan- en begeleiding van jongeren die dak- en thuisloos zijn samen effectief te organiseren. TimesLab begeleidt het ontwerp en de inbedding van een integraal werkproces en bijbehorende werkafspraken. Inspiratie hierbij is het door TimesLab ontwikkelde concept van integraal werken voor complexe doelgroepen dat aantoonbaar meerwaarde voor de client en betrokken professionals heeft. In onderlinge dialoog verscherpen we het integraal werkproces en de rol en inbreng van de verschillende professionals hierin vanuit een clientregiemodel. Voor meer informatie neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. van TimesLab.

TimesLab begeleidt een innovatieve ouderenzorgorganisatie in het zuiden van het land bij de organisatie van wijkzorg die 24 uur per dag en 7 dagen per week zorg en ondersteuning levert. Op basis van een marktanalyse is inzicht verschaft in de ontwikkeling van de maatschappelijke vraag onder senioren in de wijk en ontwikkeling van potentiele financiering (Wmo, Zvw) in de betreffende wijk. Na deze analyse zijn in een aantal sessies met het MT, huisarts, gemeente en ziekenhuis keuzes gemaakt voor de nieuwe inrichting, vertaald in teamspecificaties. TimesLab levert een kwartiermaker om de start voor te bereiden, tezamen met de manager extramurale zorg. Meer informatie, neem contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..