TimesLab onderzoekt, analyseert, ontwikkelt, organiseert en implementeert. Dit doen we op eigen initiatief en op verzoek van opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers zijn maatschappelijke ondernemers, zorgondernemers en overheden.

TimesLab heeft veel langjarige kennis van zorg en ondersteuning in Nederland. Op deze gebieden doen we:

 • in opdracht onderzoek, veelal met de achterliggende vraag om te zoeken naar nieuwe oplossingen en innovaties.
 • komen we op eigen initiatief met innovatieve voorstellen of ideeën, samen met onze kennispartners.
 • zoeken we naar innovatieve ideeën die potentieel waardevol zijn, maar tot nu toe moeilijk tot implementatie komen.
 • begeleiden we strategiesessies van partijen in het veld van AWBZ, Wmo, Zvw en van overheden.
 • leiden we projecten om goede innovaties verder te ontwikkelen en te implementeren.
 • verspreiden we kennis over succesvol gebleken innovaties om deze elders ook te kunnen gebruiken.

 

TimesLab doet innovatieve opdrachten op meerdere gebieden en in verschillende. Zo zijn we actueel actief in:

 • Verpleging en verzorging
 • Gehandicaptenzorg
 • Geestelijke gezondheidszorg 
 • Revalidatiezorg
 • Maatschappelijke opvang / zwerfjongerenopvang
 • Informele zorg
 • Welzijn
 • Vrijwilligerswerk
 • E - health

Opdrachtgevers

We zetten onze kennis in voor verschillende typen opdrachtgevers:

 • zorgorganisaties in de verpleging en verzorging, gehandicaptenzorg, GGZ en revalidatiezorg
 • partijen in het lokale Wmo veld
 • gemeentelijke overheden
 • innovatieve bedrijven op het gebied van E-health
 • Rijksoverheid en bestuursorganen in de zorg
 • kennisinstituten, zoals de Universiteit van Twente en Platform 31
 • organisaties op het gebied van informele zorg, welzijn en vrijwiiligerswerk
 • instellingen in de maatschappelijke opvang