Zorg in de wijk

  • Ontwikkelen en voor alle wijken in Nederland landelijk online beschikbaar stellen van analyses over de toekomstige markt voor 24/7-zorg in de wijk (landelijk, actueel, op individueel niveau)
  • Ondersteuning bieden bij de invoering van innovatieve 24/7-zorg in de wijk, mede met gebruikmaking van nieuwe technologie
  • Vernieuwingen op het terrein van wonen, welzijn en zorg, zoals scheiden van wonen / zorg, en vernieuwd gebruik van serviceflats

Innovatie van dagbesteding en vervoer

  • Innovatie van de dagbesteding: herdefinieren en clustering van het hele scala aan dagbesteding 
  • Optimaliseren van het regionale / lokale vervoer van clienten naar dagbesteding in combinatie met vervoer van andere doelgroepen

Nieuwe ondersteunings- en zorgcoordinatieconcepten

  • Ontwikkelen van nieuwe vormen van coördinatie van zorg voor complexe doelgroepen, mede door gebruik van innovatieve informatiestromen
  • Het ontwikkelen en stimuleren van nieuwe vormen van informele zorg; optimaal verbonden met professionele zorg en ondersteund met nieuwe technologie

Persoonsgebonden Budget

  • Innoveren van het PGB-systeem 

Clientregie, kwaliteitsverbetering en meer doelmatigheid in de langdurige zorg

  • Ontwikkelen en toepassen van e-health oplossingen voor de langdurige zorg
  • Toepassen van een nieuw systeem binnen intramurale instellingen voor analyse en verbetering van de doelmatigheid en kwaliteit van zorg

Subcategorieën