De ’s Heeren Loo Zorggroep startte in de loop van 2014 een pilot met het werken met iPads in de ambulante gezinsondersteuning. Timeslab Onderzoek & Innovatie deed een effectmeting naar zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve effecten met een team van 10 medewerkers. De medewerkers zijn overtuigd! Niet alleen blijkt dat de zorg transparanter is geworden doordat de cliënt en zijn of haar verwant mee kan kijken, ze geven ook aan dat de productiviteit van de medewerkers is toegenomen.

Het werken met iPads is zeer positief ontvangen en medewerkers zien het werken met een mobiel apparaat dan ook als een absolute meerwaarde in hun werk. Ze willen de iPads niet meer kwijt. Het ter plekke administreren levert meer directe zorgtijd op met de cliënt en maakt de zorg transparanter en dus klantvriendelijker. Dit verhoogt de kwaliteit van ondersteuning. Doordat de administratie ter plekke plaatsvindt zijn medewerkers minder tijd kwijt aan reizen waardoor de (beleving van) de werkdruk daalt en ze bewezen productiever zijn. Ook doet het de kwaliteit van de informatie ten goede. Rapportages vinden direct plaats en dit houdt zowel de zorgmedewerker als de cliënt scherp!

Uit de effectmeting komen uiteraard ook aandachts- en verbeterpunten naar voren. Over het algemeen gaat het om kleine technische problemen die medewerkers ervaren en die nauwelijks invloed hebben op de kwaliteit en de professionaliteit van de dienstverlening. Medewerkers geven wel aan dat het risico bestaat dat de iPads de werk-privé balans uit evenwicht brengen. “Deze balans moet je als medewerker zelf goed in de gaten houden. Het altijd en overal de beschikking heb over email, contacten en gegevens maakt het een stuk gemakkelijker om op elk moment van de dag toch even snel wat te doen”, aldus een van de medewerkers uit de pilotgroep.

De effectmeting is gedaan met Timesview®. Timesview® is een instrument voor zorgaanbieders die, geheel in de tijdsgeest, zicht willen hebben op het belangrijkste dat cliënten en professionals verbindt Voor intramurale zorg is gebruikt gemaakt van een methode gebaseerd op WIFI-technologie. Voor de extramurale zorg zijn metingen gedaan een de hand van GPS-technologie. Zo werd zowel intra- als extramuraal de tijd gemeten die direct aan de cliënt werd besteed en de tijd die indirect werd besteed. Timesview® is ontwikkeld door TimesLab Onderzoek & Innovatie in samenwerking met technische experts van de Universiteit Twente. Deze onderzoeksmethode belast medewerkers niet met extra administratieve taken en biedt op een laagdrempelige manier inzage in kansen voor procesoptimalisatie. Zodat uiteindelijk de meeste tijd en aandacht kan worden besteed aan waar het om draait: het leveren aan de best mogelijke ondersteuning aan de cliënt.

's Heeren Loo Zorggroep helpt mensen met een verstandelijke beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Zij doen dat in heel Nederland met hulp die varieert van lichte ondersteuning aan huis tot intensieve 24-uurs opvang op woonlocaties.

TimesLab Onderzoek & Innovatie is de research en ontwikkelafdeling van bureau HHM.  HHM beschikt met TimesLab over een creatieve broedplaats waar innovaties ontstaan en worden doorontwikkeld. HHM – TimesLab is daardoor dé kennispartner voor aanbieders die willen vernieuwen in aanpak, concept en organisatie.