Door veranderingen in de ouderenzorg verandert de huizenmarkt de komende jaren. Samen met Invisor en ten Hag Consultancy werkt TimesLab aan een oplossing voor de tekorten en overschotten van bepaalde woningtypen die ontstaan nu ouderen langer zelfstandig zullen blijven wonen. Invisor ontwikkelde het rekenmodel SENSUB, dat de veranderingen op de woningmarkt accuraat in beeld brengt. Het 24/7 model van TimesLab toont de impact van een optimale zorginfrastructuur in de wijken op de woonbehoefte van ouderen.

Ouderen wonen langer zelfstandig

De manier van zorg verlenen aan ouderen gaat de komende jaren veranderen. Ouderen zullen langer in hun vertrouwde woonomgeving blijven. De eisen die gesteld worden aan die woonomgeving zullen daarom de komende jaren verder veranderen. Om zorgverlening doeltreffend en kosteneffectief te maken, zal de manier van zorg verlenen efficiënter moeten worden georganiseerd.

Consequenties voor de woningmarkt

Deze manier van extramurale zorgverlening heeft consequenties voor zowel de verhuismobiliteit van ouderen als de woonwensen van ouderen. Dit heeft weer consequenties voor de woningmarkt. Het vertaalt zich de komende jaren in tekorten en overschotten van bepaalde woningtypen.
 
Samen met Invisor en ten Hag Consultancy werkt TimesLab aan een integrale aanpak van deze opgave. Invisor verzorgt hierbij de prognoses voor de tekorten en overschotten aan verschillende woningtypes die op termijn zullen ontstaan. We onderzoeken op welke manier de woningmarkt in balans kan worden gebracht, door tekorten en overschotten te compenseren. Hierbij kijken we welke impulsen er nodig zijn op het gebied van wonen en zorg om de tekorten en overschotten te beperken en om het voor ouderen mogelijk te maken zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam thuis te blijven wonen.